Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang đến hiệu quả kinh tế cao

21/09/2023 09:22 Số lượt xem: 136

Những năm qua, để thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh theo hướng bền vững, hiện đại, Sở Nông nghiệp và PTNT luôn chủ động, tích cực tham mưu tỉnh ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ được triển khai sâu rộng, từng bước hình thành các vùng, cơ sở sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, quy mô lớn đem lại hiệu quả kinh tế cao.