Thuận Thành tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2023

01/06/2023 11:03 Số lượt xem: 1130

Những ngày cuối tháng 5/2023 là thời điểm chuẩn bị cho thu hoạch lúa xuân, cũng là lúc Thị xã Thuận Thành tập trung chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2023.

Vụ xuân 2023 đã đến thời điểm thu hoạch, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, khó khăn đan xen, với cơ cấu 100% diện tích lúa được gieo cấy ở trà xuân muộn; vụ lúa xuân 2023 của Thị xã Thuận Thành tiếp tục được đánh giá là vụ được mùa, năng xuất bình quân ước đạt trên 67 tạ/ha, ở một số giống lúa như: BC15, TBR225, J02, ĐH12 ... đạt mức trên 75 tạ/ha.