Ngày 3 tháng 10 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh!

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4076
Đã truy cập : 73328872

Nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên toàn tỉnh do Công đoàn ngành phát động. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Đuống đã thể hiện vai trò gương mẫu, tiên phong của đơn vị trong việc tuyên truyền phổ biến tới toàn thể  cán bộ, người lao động hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hình thức xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị trong các lĩnh vực công tác năm 2022; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tổ chức Ngày Pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.