Văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về họp giao ban lĩnh vực nội vụ 2024
Số ký hiệu 201/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 23/02/2024 Người ký Nguyễn Trọng Tân
Lĩnh vực Nội vụ File đính kèm
Nội dung Công văn về họp giao ban lĩnh vực nội vụ 2024