Văn bản quy phạm pháp luật

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Số ký hiệu 193/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Dân số và Gia đình File đính kèm
Nội dung V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2024