Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2024
Số ký hiệu 26/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 23/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Báo cáo File đính kèm
Nội dung Báo cáo tình hình thực hiện Nghị Quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2024