Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam
Số ký hiệu 196/SNV-XDCQ&CTTN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Công tác thanh niên File đính kèm
Nội dung V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam