Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở
Số ký hiệu 194/SNV-XDCQ&CTTN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Tham gia ý kiến File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở