Văn bản quy phạm pháp luật

Về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 52/TTr-SNV Hình thức văn bản Tờ trình
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Công tác hội File đính kèm
Nội dung Về việc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh