Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2024 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2024
Số ký hiệu 24/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Báo cáo File đính kèm
Nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2024 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3/2024