Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Tuần từ 15/02/2024 đến 21/02/2024)
Số ký hiệu 23/BC-SNV Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đăng Khang
Lĩnh vực Giao thông File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Tình hình, kết quả xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (Tuần từ 15/02/2024 đến 21/02/2024)