Văn bản quy phạm pháp luật

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CƠ QUAN THÁNG 12/2023 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 31/12/2023)
Số ký hiệu 1431/SNV-VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2023 Người ký Nguyễn Thế Tuấn
Lĩnh vực PHÂN CÔNG TRỰC File đính kèm
Nội dung PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CƠ QUAN THÁNG 12/2023 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 31/12/2023)