Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 13033
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 755/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Đinh Văn Hùng) Nội vụ 01/12/2023
2 754/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Vũ Văn Cường) Nội vụ 01/12/2023
3 752/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Trịnh Thúy Hằng) Nội vụ 01/12/2023
4 751/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kim Thành) Nội vụ 01/12/2023
5 750/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Lê Đình Quyết) Nội vụ 01/12/2023
6 749/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Đình Sỹ) Nội vụ 01/12/2023
7 747/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Kim Oanh) Nội vụ 01/12/2023
8 746/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Hoàng) Nội vụ 01/12/2023
9 745/QĐ-SNV QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Ngô Thu Huyền) Nội vụ 01/12/2023
10 1431/SNV-VP PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC CƠ QUAN THÁNG 12/2023 (Từ ngày 04/12/2023 đến ngày 31/12/2023) PHÂN CÔNG TRỰC 01/12/2023
11 1371/SNV-TCBM&CCHC V/v thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Thẩm định dự thảo văn bản QPPL 30/11/2023
12 1370/SNV-TCBM&CCHC V/v đề nghị rà soát đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển đổi thành công ty cổ phần tcbm 30/11/2023
13 244/BC-SNV Báo cáo tình hình kết quả xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" tuần từ 24/11 - 30/11/2023 ATGT 30/11/2023
14 243/BC-SNV Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số phục vụ Phiên họp tổng kết năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Báo cáo 29/11/2023
15 1366/SNV-VP Về việc báo cáo danh sách cán bộ quy hoạch Nội vụ 29/11/2023
16 1365/SNV-TĐKT Về việc đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Nội vụ 29/11/2023
17 297/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Đại tá Đỗ Danh Thắng) Nội vụ 29/11/2023
18 296/TTr-SNV Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở) Nội vụ 29/11/2023
19 30/KH-SNV Kế hoạch tổ chức việc kê khai, bàn giao, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, bổ sung đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ năm 2023 năm 2022 Nội vụ 29/11/2023
20 1362/SNV-XDCQ&CTTN V/v bổ sung hồ sơ của huyện Lương Tài Nội vụ 28/11/2023
Trang 1/652|<<123456>>|