Khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

01/08/2023 17:00 Số lượt xem: 350

Thực hiện Quyết định số 1706/QĐ-UBND, ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Sáng ngày 01/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức Khai giảng lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư cho đối tượng là Phó Chủ tịch, công chức Văn phòng - Thống kê và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc UBND các xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Lớp 1: Tổ chức ngày 01/8/2023. Cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện Tiên Du, Yên Phong và thành phố Từ Sơn;

- Lớp 2: Tổ chức ngày 02/8/2023. Cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện Lương Tài, Gia Bình và thị xã Thuận Thành;

- Lớp 3: Tổ chức ngày 03/8/2023. Cán bộ, công chức cấp xã thuộc thị xã Quế Võ và thành phố Bắc Ninh.

Đến dự buổi lễ Khai giảng có đồng chí Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Sở, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ (trực tiếp làm giảng viên cho 03 lớp tập huấn) và cùng 120 học viên đến từ các xã, phường, thị trấn của 03 huyện gồm: Yên phong, Tiên du và thành phố Từ sơn.

Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ công bố quyết định mở lớp

Tại buổi lễ khai giảng, thừa lệnh của Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ công bố Quyết định mở 03 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư cho đối tượng là các cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ Khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Thanh Quang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết công tác văn thư có vị trí, vai trò rất quan trọng đối với các cơ quan, tổ chức. Điều đó được thể hiện qua các thông tin bằng văn bản, phục vụ kịp thời cho việc điều hành của lãnh đạo, quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác văn thư ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc hàng ngày đối với hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức. Để giúp cho cán bộ, công chức cấp xã nắm bắt những nội dung cơ bản về công tác văn thư và cập nhật kịp thời các văn bản của Chính phủ, của tỉnh quy định đối với công tác văn thư; quản lý chặt chẽ, khoa học các văn bản, tài liệu, tránh làm hư hỏng, mất mát tài liệu, đảm bảo bí mật thông tin, nâng cao hiệu suất làm việc, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của công tác văn thư trong tình hình mới, Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Đồng thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả của các lớp tập huấn, đồng chí đề nghị các học viên cần học tập nghiêm túc, đông đủ, đảm bảo đúng quy chế học tập của Ban tổ chức lớp học. Các học viên không chỉ tập trung nghiên cứu lý thuyết mà cần trao đổi hai chiều để báo cáo viên giải đáp những vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tế tại cơ sở, nhằm thông suốt, thực hiện theo đúng quy định.

Thạc sỹ Nguyễn Thế Tuấn, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ truyền đạt nội dung kiến thức trên lớp

Ngay sau buổi khai giảng, các học viên được giảng viên là Thạc sỹ Nguyễn Thế Tuấn, Chuyên viên chính, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ truyền đạt kiến thức về lý luận và thực tiễn công tác văn thư lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

Một số hình ảnh tại lớp học:


Đ/c Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ làm công tác tổ chức


Quang cảnh buổi lễ khai giảng


 


 


 


Giảng viên tương tác, trao đổi cùng các học viên tại lớp tập huấn

Nguyễn Sỹ Tứ

Thống kê truy cập

Online : 7235
Đã truy cập : 131821569