Hội nghị bình xét và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 của khối thi đua các ban, cơ quan của Đảng

29/11/2023 16:56 Số lượt xem: 255

Sáng 29 - 11, Khối thi đua các Ban, cơ quan của Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng Khối thi đua năm 2023 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh điều hành hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hạ, Ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh,  Trưởng ban, ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của 10 đơn vị thành viên trong Khối thi đua.

Các Ban, cơ quan của Đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng với nội dung, tiêu chí phù hợp của từng đơn vị; tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua ngay từ những ngày đầu, quý đầu của năm nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thi đua, khen thưởng theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng trên mọi lĩnh vực... Các Ban, cơ quan của Đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chương trình công tác đề ra.

Lãnh đạo đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến

Tại Hội nghị này, Khối thi đua đã thông qua nội dung dự thảo “Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024”. Các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến để đơn vị trưởng khối hoàn thiện Báo cáo tổng kết. Cùng với đó, các đại biểu đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 02 đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 4 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng thời, bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng Khối thi đua năm 2024.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Online : 10858
Đã truy cập : 132371541