BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ PHẠM THỊ THANH TRÀ GỬI THƯ CHÚC MỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA BỘ NỘI VỤ, NGÀNH NỘI VỤ NHÂN NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC (28/8/1945-28/8/2023)

24/08/2023 09:56 Số lượt xem: 914

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ, ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà gửi Thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ:

Xem toàn văn Thư chúc mừng tại đây


 

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 7567
Đã truy cập : 131824939