Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 462
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 3025/KHĐT.TTra V/v đánh giá đối với các tổ chức cấp dưới theo ngành dọc năm 2023 Hành chính 30/11/2023
2 3024/KHĐT.TTra V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý. Hành chính 30/11/2023
3 3016/KHĐT.TTra Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Hành chính 29/11/2023
4 3005/KHĐT.TTra V/v tham gia dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 Hành chính 28/11/2023
5 3000/KHĐT.TTra Thoả thuận bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc Trung tâm XTĐT và HTDN Hành chính 28/11/2023
6 311/BC-KHĐT.ĐTG Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc hạng mục “Dịch chuyển đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng” - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn - Lạc Vệ đoạn từ Km0+00-Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh ĐTXD 27/11/2023
7 270/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt KHLCNT gói thầu số 1 và gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung sơn vạch kẻ đường, biển báo, nhà chờ xe bus. ĐTXD 24/11/2023
8 269/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt KHLCNT gói thầu số 1 và gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình sửa chữa, sơn vạch kẻ đường, bổ sung hệ thống biển báo hiệu chỉ dẫn điểm đỗ xe trên các tuyến đường tỉnh, đường trục chính đô thị địa bàn thành phố Bắc Ninh và thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ĐTXD 24/11/2023
9 268/QĐ-KHĐT.TTra Mức hỗ trợ đối với Đội trưởng Đội phòng cháy và chữa cháy Hành chính 24/11/2023
10 308/BC-KHĐT.THQH V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2023 KTTH 24/11/2023
11 267/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình Sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung sơn vạch kẻ đường, biển báo, nhà chờ xe bus ĐTXD 23/11/2023
12 2959/KHĐT.TTra ĐƠN ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, CẤP CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NĂM 2023 Hành chính 23/11/2023
13 305/BC-KHĐT.ĐTG BC thẩm định KHLCNT các gói thầu tư vấn bước khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án đầu tư xây dựng đường TL.282B đoạn qua huyện (nay là thị xã) Thuận Thành từ QL.38 đi TL.283) ĐTXD 23/11/2023
14 304/BC-KHĐT.KTĐN Báo cáo Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đến ngày 20/11/2023) KTTH 23/11/2023
15 2940/KHĐT.ĐKKD Trả lời công dân (ông VŨ VĂN VINH) về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp Hành chính 22/11/2023
16 302/BC-KHĐT.TTra Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 NC 21/11/2023
17 2925/KHĐT.TTra V/v Cấp mới hòm thư điện tử Hành chính 21/11/2023
18 300/BC-KHĐT.TTra Báo cáo phương án tự chủ giai đoạn 2024-2025 Hành chính 21/11/2023
19 260/QĐ-KHĐT.TTra Về việc chi hỗ trợ kinh phí hoạt động Công đoàn năm 2023 Hành chính 20/11/2023
20 257/QĐ-KHĐT.ĐTG Phê duyệt KHLCNT thực hiện các gói thầu thuộc công trình sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông tại các nút đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023 ĐTXD 17/11/2023
Trang 1/24|<<123456>>|