V/v Phát miễn phí chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập từ ngày 01/01/2023.

09/10/2023 07:52 Số lượt xem: 344

         

 

  Kính gửi: Quý doanh nghiệp;    

 

Thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quy định định mức kinh phí hỗ trợ chữ ký số công cộng và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021–2025;

Căn cứ Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi gia nhập thị trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất các thủ tục về cấp phát miễn phí chữ ký số công cộng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập từ ngày 01/01/2021 theo Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu, triển khai thực hiện nhận hỗ trợ như sau:

  • Đối tượng nhận hỗ trợ: Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ, được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp từ 01/01/2023; đáp ứng tiêu chí về doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ; có địa chỉ trụ sở chính trên địa bàn tỉnh và phải đăng ký kê khai nộp thuế tại tỉnh Bắc Ninh (bao gồm cả thuế Thu nhập doanh nghiệp).

Lưu ý: Mỗi doanh nghiệp chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần, thời hạn sử dụng chữ ký số 03 năm kể từ ngày cấp.

  • Thủ tục nhận hỗ trợ: Doanh nghiệp gửi đề nghị theo mẫu đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh – 11A Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Số điện thoại hỗ trợ: 0222.3875.188; Email: dkkdbn@gmail.com.
  • Thời hạn nhận đề nghị hỗ trợ: Đến hết ngày 31/12/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để quý doanh nghiệp biết, đăng ký theo nhu cầu./.

Gửi kèm: - Mẫu Đề nghị hỗ trợ cấp miễn phí chữ ký số công cộng;

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6547
Đã truy cập : 138064232