UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

30/10/2023 15:47 Số lượt xem: 257

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 2105/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 (Gọi tắt là Tháng hành động).

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em…

Chủ đề Tháng hành động năm 2023: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023.

Theo đó, nội dung hoạt động trong thời gian tới: Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Tháng hành động. Tổ chức Lễ phát động và triển khai Tháng hành động ở các cấp. Tổ chức chiến dịch truyền thông trong Tháng hành động. Tổ chức các hoạt động thiết thực đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tổng kết, đánh giá thực hiện Tháng hành động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoach…

QLN./.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6795
Đã truy cập : 138481506