TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

02/10/2023 07:24 Số lượt xem: 452

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 9/2023, toàn tỉnh cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 02 dự án đầu tư trong đó có 01 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 342 tỷ đồng;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký là 3.877,186 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 69 dự án đầu tư trong đó có 17 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 568,42 tỷ VNĐ (10 dự án tăng vốn: 983,743 tỷ đồng; 06 dự án giảm vốn 1.552,163 tỷ đồng); Thực hiện thu hồi 16 dự án với tổng số vốn đầu tư là 64 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 256.512,927 tỷ đồng.

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

Trong tháng 9/2023, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 42 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 54,60 triu USD; điu chnh vn cho 19 d án vi s vn điu chnh tăng là 76,06 triu USD; 9 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 2,28 triu USD; chấm dứt hoạt động 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,75 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cấp mới cho 264 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 860,85 triu USD; Điu chnh vn cho 120 d án vi s vn điu chnh tăng là 445,38 triu USD; Góp vn, mua c phn, phn vn góp cho 49 lượt vi giá tr là 19,9 triu USD; Thu hi 43 d án vi tng vn đầu tư là 74,79 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 2.040 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 24.618,403 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6307
Đã truy cập : 138053666