Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 11/2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

27/11/2023 10:20 Số lượt xem: 156

Trong tháng 11/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; tích cực phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thủ tục ĐKDN. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo; cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 11/2023 đạt 100%, đứng thứ 1 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 293 doanh nghiệp (tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 4.509,008 tỷ đồng (tăng 71,6% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 115 đơn vị (tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 430 lượt doanh nghiệp (tăng 19,44% so với cùng kỳ 2022) và 123 lượt đơn vị trực thuộc (gấp 3,3 lần so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh,thông tin người đại điện theo ủy quyền, cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông tin về thuế): 92 lượt doanh nghiệp (tăng 4,55% so với cùng kỳ năm 2022) và 08 lượt đơn vị trực thuộc (gấp 8 lần so với cùng kỳ năm 2022).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 36 doanh nghiệp (tăng 12,5% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 24 doanh nghiệp (giảm 20% so với cùng kỳ 2022) và 27 đơn vị trực thuộc (tăng 12,5% so với cùng kỳ 2022).

        - Số lượt thông báo giải thể: 84 lượt doanh nghiệp (gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022);

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 196 doanh nghiệp (tăng 48,5% so với cùng kỳ 2022) và 21 đơn vị trực thuộc (tăng 90,9% so với cùng kỳ 2022).

- Số lượt hoạt động trở lại: 73 doanh nghiệp (tăng 46% so với cùng kỳ 2022) và 8 đơn vị trực thuộc (tăng 33,33% so với cùng kỳ 2022).

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4833
Đã truy cập : 131055128