Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng gồm 30 thành viên

22/09/2023 07:36 Số lượt xem: 184

Ngày 18/9/2023, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng đã ký Quyết định số 61/QĐ-HĐĐPĐBSH về thành viên của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng).