DANH SÁCH DỰ ÁN ĐTNN TĂNG VỐN NGOÀI CÁC KCN THÁNG 9/2023

02/10/2023 07:24 Số lượt xem: 161
STT Số GCNĐT Ngày cấp lần đầu Tên dự án  Tổng vốn đăng ký  Vốn đăng ký tăng thêm  Ngày tăng  Ngành 
1 2127530383 22/03/2023 DỰ ÁN CÔNG NGHỆ TÔ CHÂU FUNA-AI VIỆT NAM 499.928,500                99.928,50   25/08/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
2 2136622358 17/05/2018 DỰ ÁN DAE YOUNG CHEMICAL VINA 500.000,000              200.000,00   30/08/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
3 6567702683 26/07/2016 DỰ ÁN CÔNG TY TNHH E&B TECHNOLOGY VIỆT NAM 500.000,000              400.000,00   30/08/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
4 3240481145 19/10/2022 DỰ ÁN KỸ THUẬT VẬT LIỆU MỚI HENGXING TRUNG QUỐC (VIỆT NAM) 2.500.000,000           2.000.000,00   31/08/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
5 8725128130 12/11/2019 CÔNG TY TNHH THỰC NGHIỆP YIKANG 1.724.138,000           1.444.138,00   12/09/2023 Xây dựng
6 3213647286 18/05/2021 DỰ ÁN PRO2000 VINA 500.000,000              400.000,00   13/09/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
7 7633790182 15/03/2021 SHENMAO TECHNOLOGY VIỆT NAM 1.100.000,000           1.000.000,00   15/09/2023 Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6448
Đã truy cập : 138065240