DANH SÁCH DỰ ÁN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐTNN CẤP MỚI NGOÀI CÁC KCN TỈNH THÁNG 11/2023

29/11/2023 08:43 Số lượt xem: 131
STT Chủ đầu tư/Dự án Quốc Tịch Mục tiêu hoạt động  Tổng vốn ĐT  ĐV tiền Số GPĐT/GCNĐKĐT Ngày cấp Kết quả Lý do thu hồi
1 DỰ ÁN SẢN PHẨM GIẤY LICHIEN VIỆT NAM TQ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.         100.000 USD 2115720247 23/10/2020 87/TB-KHĐT.KTĐN    ngày 09/11/2023 Theo đề nghị của nhà đầu tư
2 Dự án Công ty TNHH thương mại điện lực kiến thiết Hong Yun Lai TQ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.         131.579 USD 4380044648 23/12/2021
84/TB-KHĐT.KTĐN     ngày 02/11/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
3 Dự án thương mại Âu Khoa Việt Nam TQ Gia công khuôn mẫu từ các sản phẩm kim loại, CNC         500.000 USD 9824546112 26/10/2022
85/TB-KHĐT.KTĐN       ngày 02/11/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
4 Dự án AQ - Fix Vina TQ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.         400.000 USD 7615284025 17/01/2023
86/TB-KHĐT.KTĐN       ngày 02/11/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
5 Dự án xưởng gia công kim khí và sản phẩm nhựa TQ sx các Sp nhựa,gia công sp kim khí, sp chống tĩnh điện…         627.000 USD 8728028143 09/06/2010
82/TB-KHĐT.KTĐN        ngày 27/10/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
6 Dự án kỹ thuật sinh học Nordson Việt Nam TQ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.         150.000 USD 1023288268  11/01/2022
81/TB-KHĐT.KTĐN        ngày 27/10/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
7 Dự án Công ty TNHH GLT Vina TQ Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.         150.000 USD 9817802273 15/9/2021
80/TB-KHĐT.KTĐN        ngày 26/10/2023
Theo đề nghị của nhà đầu tư
P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6604
Đã truy cập : 138481348