Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

23/10/2023 15:01 Số lượt xem: 256

Sáng 21/10, tại thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHT) với các tỉnh, thành phố.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tham dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hiện nay, cả nước có 14/63 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt QHT; 12 địa phương có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt QHT; 33 tỉnh, thành đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ QHT theo ý kiến của Hội đồng thẩm định quốc gia và các bộ, ngành Trung ương; 4 địa phương chưa trình dự thảo QHT cho Hội đồng thẩm định quốc gia.

A person standing in front of a podium

Description automatically generated

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tỉnh Bắc Ninh là 1 trong 12 tỉnh, thành đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt QHT. Tuy nhiên cũng như các địa phương khác, Bắc Ninh còn gặp một số khó khăn trong việc: Ký và đóng dấu xác nhận hệ thống sơ đồ, bản đồ thuộc QHT; một số quy hoạch cấp cao hơn chưa được phê duyệt nên thiếu căn cứ quan trọng trong quá trình xây dựng nội dung QHT…

Tại hội nghị, các địa phương đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cho phép: Tạm thời giữ nguyên tên, diện tích các xã, huyện nằm trong diện phải sáp nhập và sẽ bổ sung sau khi có quyết định sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính của cấp thẩm quyền; đưa các dự án có chủ trương đầu tư đang rà soát, điều chỉnh vào danh mục công trình ưu tiên đầu tư của QHT; diện tích rừng, đất rừng sản xuất…

A group of people sitting in a room

Description automatically generated

Lãnh đạo Sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh.
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn báo cáo Phó Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương về tiến độ thực hiện QHT của Bắc Ninh. Theo đó, các ngành chức năng đang chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hệ thống sơ đồ, bản đồ theo ngành, lĩnh vực quản lý để ký và đóng dấu, bảo đảm đủ thành phần hồ sơ gửi về Văn phòng Chính phủ. Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ QHT theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, cụ thể cũng như những kiến nghị về cơ chế, chính sách, ưu tiên đầu tư phát triển cho từng địa phương. Đồng thời, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng các quy hoạch. Đồng thời tăng cường trách nhiệm và phối hợp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt, qua đó, làm cơ sở cho định hướng phát triển lâu dài của từng địa phương./.