Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 354
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 384/TB-SGTVT Thông báo danh sách các phương tiện vận tải được cấp phù hiệu xe hợp đồng tháng 01/2024 vận tải 27/02/2024
2 372/TB-SGTVT Thông báo công bố danh sách phương tiện và các đơn vị KDVT tháng 01/2024 vận tải 26/02/2024
3 136/QĐ-SGTVT QĐ thu hồi GPKD VT HKD Nguyễn Văn Thái vận tải 26/02/2024
4 121/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Chu Quang Đạt Nội chính 23/02/2024
5 122/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Nguyễn Kim Cương Nội vụ 23/02/2024
6 123/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Nguyễn Ngọc Anh Nội vụ 23/02/2024
7 124/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Nguyễn Văn Hưởng Nội vụ 23/02/2024
8 125/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Nguyễn Thị Thu Trang Nội vụ 23/02/2024
9 126/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Nguyễn Thị Mỹ Linh Nội vụ 23/02/2024
10 127/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Phạm Văn Giang Nội vụ 23/02/2024
11 128/QĐ-SGTVT Quyết định tuyển dụng viên chức Lại Viết Thoán Nội chính 22/02/2024
12 342/SGTVT-TTr Văn bản hướng dẫn thực hiện công khai trong công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (PCTN năm 2024) Giao thông vận tải 21/02/2024
13 270/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo phù hiệu hết hiệu lực 02 2024 vận tải 05/02/2024
14 269/SGTVT-QLVTPT&NL Thông báo GPKD VT không còn giá trị sử dụng Nguyễn Đức Bẩy vận tải 05/02/2024
15 243/SGTVT-QLVTPT&NL Biểu đồ chạy xe các tuyến xe buýt nội tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vận tải 05/02/2024
16 112/QĐ-SGTVT Quyết định Thu hồi GPKD VT Nguyễn Tuấn Đạt vận tải 05/02/2024
17 103/QĐ-SGTVT Quyết định Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ 5 lần/1000 km tháng 12/2023 vận tải 02/02/2024
18 236/SGTVT-QLVTPT&NL Chấn chỉnh việc truyền dữ liệu GSHT của xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tháng 12/2023 vận tải 02/02/2024
19 232/SGTVT-QLVTPT&NL Điều chỉnh giờ xe xuất bến tuyến VTHKCĐ liên tỉnh Nam Định (BX Trực Ninh) - Bắc Ninh (BX Bắc Ninh) vận tải 01/02/2024
20 82/QĐ-SGTVT Quyết định Thu hồi GPKD VT Nguyễn Tiến Huy vận tải 25/01/2024
Trang 1/18|<<123456>>|