Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ

31/03/2020 09:16 Số lượt xem: 251
Thực hiện văn bản số 2917/BGTVT-VT ngày 29/3/2020 của Bộ Giao thông vận tải; Văn bản số 1878/TCĐBVN-VT ngày 30/3/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tường Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải tiếp tục có ý kiến như sau:

- Tạm dừng toàn bộ hợp đồng của các xe hợp đồng trên 9 chỗ (trừ xe hợp đồng đưa đón cán bộ, công nhân đến làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất; xe phục vụ tang lễ, cưới hỏi; xe vận chuyển người đi cách ly tập trung và các trường hợp khác nhằm phục vụ mục tiêu phòng, chống dịch Covid - 19 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động) và xe du lịch trên 9 chỗ từ Bắc Ninh đi các tỉnh và ngược lại.

- Thời gian thực hiện từ ngày 01/4/2020 đến khi có thông báo mới.

Nội dung cụ thể tại văn bản số 536/SGTVT-ATGT ngày 30/3/2020 (tải về)

Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thống kê truy cập

Online : 6423
Đã truy cập : 138017810