Thực hiện chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành.

31/08/2023 08:47 Số lượt xem: 382

Trong các ngày 28, 29/8/2023 Ban Quản lý dự án xây dựng Giao thông Bắc Ninh phối hợp với Hội đồng GPMB huyện Tiên Du chi trả tiền bồi thường GPMB cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án ĐTXD đường ĐT.287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích – Đại Đồng Thành (lý trình Km5+00 – Km8+650).

Hình ảnh tại buổi chi trả tiền bồi thường GPMB tại hội trường UBND

xã Phật Tích – Huyện Tiên Du.

Để sớm có mặt bằng bàn giao cho Nhà thầu thi công xây dựng, ngay sau khi UBND huyện Tiên Du phê duyệt phương án bồi thường (Đợt 1, phần đất nông nghiệp thuộc địa phận xã Phật Tích) tại Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 10/8/2023, Ban QLDA xây dựng Giao thông đã nhanh chóng thực hiện các nội dung công việc theo quy định để tạm ứng kinh phí chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi theo phương án được duyệt.

Về phía đại phương, UBND huyện Tiên Du đã tích cực chỉ đạo chính quyền các xã nơi có dự án đi qua tuyên truyền, vận đông các hộ dân có đất bị thu hồi đến nhận kinh phí đền bù GPMB. Công tác chi trả kinh phí đền bù GPMB đã diễn ra theo đúng kế hoạch, với kết quả:

  • Số tiền chi trả: 4.298.613.300 đồng (Bốn tỷ hai trăm chín mươi tám triệu sáu trăm mười ba ngàn ba trăm đồng chẵn).
  • Số tiền trả dân theo Quyết định phê duyệt: 4.352.785.900 đồng (Bốn tỷ ba trăm năm mươi hai triệu bảy trăm tám mươi lăm ngàn chín trăm đồng chẵn).
  • Tỷ lệ chi trả đạt 99% so với Quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Trong thờ gian tới, Hội đồng GPMB huyện Tiên Du sẽ trình UBND tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định giao đất cho Ban QLDA xây dựng Giao thông để các Nhà thầu triển khai thi công dự án theo kế hoạch đã được duyệt./.

 

Nguyễn Thị Thêm
Nguồn: Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 4924
Đã truy cập : 131834497