Thông báo tạm dừng các tuyến xe buýt nội tỉnh, kế cận và các tuyến vận tải hành khách cố định

28/03/2020 11:18 Số lượt xem: 223

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 29/TB-UBND ngày 27/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh  tại Hội nghị triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Sở giao thông vận tải Bắc Ninh có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Tạm dừng hoạt động vận tải khách, bao gồm:

- Các tuyến xe buýt nội tỉnh;

- Các tuyến xe buýt kế cận có điểm đầu (điểm cuối) thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các tuyến xe buýt kế cận có lộ trình chạy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh

- Các tuyến vận tải hành khách cố định có điểm đầu ( điểm cuối) đi qua bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

2. Thời gian thực hiện từ ngày 29/03/2020 đến khi có thông báo mới.

3. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt, các đơn vị vận tải khách theo tuyến cố định niêm yết công khai thông báo này trên các phương tiện vận tải của đơn vị mình; các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh niêm yết thông báo này tại khu vực bến xe và thông báo rộng rãi trên loa phát thanh tại khu vực bến để người dân biết.

4. Giao Thanh tra Sở, Phòng An toàn giao thông, các bến xe khách trên địa bàn tỉnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các đơn vị vận tải; xử lý nghiêm đối với các đơn vị không chấp hành theo quy định.

5. Đề nghị Công an tỉnh cử lực lượng phối hợp kiểm tra.

6. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh ( thành phố) trên toàn quốc phối hợp thông báo đến các đơn vị vận tải thuộc quyền quản lý của Quý Sở về nội dung thông báo này.

7. Đề nghị Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh thông tin và khuyến cáo người dân không sử dụng phương tiện công cộng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh./.

Nội dung văn bản gửi kèm theo (tải về)

Nguồn: Phòng An toàn giao thông

Thống kê truy cập

Online : 6136
Đã truy cập : 138013887