Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh mở thầu E-HSDT các gói thầu trong kế hoạch bảo trì định kỳ năm 2023

10/08/2023 16:11 Số lượt xem: 735

Thực hiện công tác bảo trì đường bộ năm 2023, nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, nâng cao tuổi thọ, duy trì khả năng khai thác của công trình. Đồng thời, đảm bảo an toàn giao thông, giao thông thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh được cấp có có thẩm quyền giao thực hiện các công trình: Sửa chữa đường trục xã Quỳnh Phú, trục xã Bình Dương, trục xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình; Sửa chữa đường Lê Văn Thịnh, thành phố Bắc Ninh.

Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt tại các Quyết định số 130/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 17/7/2023, 131/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 17/7/2023, 132/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 17/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh đã mở thầu các gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia các thông báo mời thầu số: IB2300175194, IB2300175546, IB2300176259 theo quy định của Luật Đấu thầu với kết quả cụ thể như sau:

Mã TBMT

Tên gói thầu

Bên mời thầu

Thời điểm đóng/mở thầu

Số lượng nhà thầu tham dự

IB2300175194

Xây lắp công trình Sửa chữa đường trục xã Quỳnh Phú (đoạn từ ĐT.280 đến Trường mầm non xã), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Sở GTVT Bắc Ninh

06/8/2023 16:00

1

IB2300175546

Xây lắp công trình Sửa chữa đường trục xã Bình Dương (đoạn từ QL.17 qua UBND xã) và đường trục xã Vạn Ninh (đoạn từ ĐT.281 qua UBND xã), huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Sở GTVT Bắc Ninh

06/8/2023 16:05

1

IB2300176259

Xây lắp công trình Sửa chữa đường Lê Văn Thịnh đoạn từ đường Ngô Gia Tự đến đường Hàn Thuyên, thành phố Bắc Ninh, tỉnh    Bắc Ninh

Sở GTVT Bắc Ninh

07/8/2023 09:00

1

 

Căn cứ kết quả mở E-HSDT, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ E-HSDT và tiến hành các bước tiếp theo quy định.

Đính kèm file Biên bản mở thầu (Tải về)./.


 

Nguyễn Đức Thuận
Nguồn: Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông

Thống kê truy cập

Online : 7425
Đã truy cập : 138353391