Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải Bắc Ninh 9901S và 9902S

29/02/2024 10:45 Số lượt xem: 194

Thực hiện quyết định số 116/QĐ-SGTVT ngày 20 tháng 02 năm 2024 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Trong 02 ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2024, đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Tiến làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với đơn vị đăng kiểm 99-01S và 99-02S. Nội dung của công tác kiểm tra, đánh giá là kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, nhân lực, thiết bị, dụng cụ kiểm định và hoạt động kiểm định.

Kiểm tra, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, nhà xưởng

Qua công tác kiểm tra, đánh giá thấy rằng các đơn vị đăng kiểm 9901S và 9902S đều đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới qui định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và Thông tư số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP;

Kiểm tra, đánh giá điều kiện về thiết bị, dụng cụ kiểm định

Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kiểm định trên địa bàn tỉnh, trong tháng 3 năm 2024, Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tiếp tục tiến hành kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới các đơn vị đăng kiểm còn lại trong địa bàn tỉnh. Qua đó đảm bảo dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại các đơn vị đăng kiểm được duy trì, hoạt động đúng pháp luật, chất lượng kiểm định ngày một nâng cao, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

 

 

Nguyễn Minh Tiến
Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Online : 6115
Đã truy cập : 138018996