Sáng ngày 09/8/2023, Công đoàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

16/08/2023 15:21 Số lượt xem: 290

Đại hội Công đoàn ngành GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiệm vụ đánh giá những kết quả đã đạt được của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua; kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành GTVT nhiệm kỳ 2018 - 2023, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT phát biểu
 

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội là ngày hội của toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành GTVT tỉnh Bắc Ninh.

Nhiệm kỳ 5 năm qua, mặc dù trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có những giai đoạn gặp phải rất nhiều khó khăn, nhất là khi đại dich COvid-19 bùng phát, hầu hết các lĩnh vực của ngành GTVT đều bị ảnh hưởng, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp phải ngưng hoạt động nhiều tháng liền. do đó, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động. Tuy nhiên, được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh, của Đảng ủy, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền ngành GTVT thì những khó khăn trên đã đều được vượt qua. Cho đến thời điểm Đại hội VI, có thể khẳng định những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành GTVT lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra đã được thực hiện thắng lợi.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tặng hoa chúc mừng Đại hội
 

Với phương châm hướng về cơ sở, thời gian qua, các hoạt động do Công đoàn ngành GTVT tổ chức luôn có sự đổi mới, sáng tạo và đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt hoạt động. Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, trở thành động lực quan trọng để cán bộ, công nhân, viên chức, lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn ngành còn phối hợp với các đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Qua đó, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo đối với cán bộ, đoàn viên và người lao động mà còn tạo động lực cho mỗi thành viên có sức khỏe, tinh thần phấn chấn từ đó, người lao động sẽ có động lực để học tập, làm việc, cống hiến đóng góp đưa ngành đi lên ngày một phát triển.

Công tác tuyên truyền được triển khai với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn như: Tuyên truyền Kế hoạch số 162/KH-ATGT của Uỷ ban ATGT tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức đợt hoạt động cao điểm đảm bảo trật tự ATGT Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hàng năm, phối hợp, tổ chức tham gia các hoạt động Diễu hành truyền thông về trật tự ATGT tại tuyến đường có đông CNLĐ di chuyển; tổ chức phổ biến tuyên truyền Văn hóa giao thông cho đoàn viên, CNLĐ tham gia. Thông qua đó để CNVCLĐ hiểu biết đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về  TT ATGT; không vi phạm các quy định về bảo đảm TT ATGT và khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng...Tuyên truyền Hướng dẫn số 67/KH-MTTQ-BTT về Hướng dẫn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tới các công đoàn cơ sở trực thuộc. Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch số 464/KH-SGTVT ngày 27/3/2023 của Sở Giao thông vận tải về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 20/3/2023 của BTV Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông"; Triển khai tuyên truyền văn bản số 578/SGTVT-VP ngày 11/4/2023 của Sở GTVT.  V/v nộp hồ trực tuyến đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích……

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo Sở GTVT, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể và các phòng, ban , đơn vị trong toàn ngành. Công đoàn ngành GTVT đã chỉ đạo CĐCS thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, người lao động góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ; Phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và được đông đảo cán bộ đoàn viên hưởng ứng tham gia; Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh, vị trí vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành GTVT luôn được xếp là đơn vị hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc, các cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn ngành vinh dự được tặng cờ thi đua toàn diện của LĐLĐ tỉnh, trong các năm của nhiệm kỳ nhiều tập thể, cá nhân đã được Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiều bằng khen của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh và giấy khen của Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT và nhiều khen thưởng trong các hoạt động phối kết hợp các phong trào thi đua khác.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu
 

Để phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn phát triển trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Bắc Ninh, đề nghị, ngay sau Đại hội, Công đoàn ngành cần tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn theo hướng thiết thực hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng chuyên nghiệp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

BCH Công đoàn ngành GTVT khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
 

Thể hiện quyết tâm chính trị cao, Đại hội VI Công đoàn ngành GTVT tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thể hiện ý chí, tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới toàn diện về tổ chức và phương thức hoạt động, Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đã đề ra. Với tiềm năng và trí tuệ to lớn, phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết, sáng tạo đã được thử thách, vượt qua mọi khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay. Trước yêu cầu và vận hội mới, phát huy những kết quả mà Công đoàn ngành GTVT tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn ngành GTVT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực trong công tác vận động, luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, viên chức, lao động, là tổ ấm của giai cấp công nhân, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần của đoàn viên, người lao động. Góp phần cùng với các cấp, các ngành, Đảng bộ, chính quyền địa phương, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh./.

 

Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguồn: Công đoàn ngành

Thống kê truy cập

Online : 5382
Đã truy cập : 138015324