Lễ mở thầu gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL.285 đoạn Đại Lai – Ngụ, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

02/03/2018 11:09 Số lượt xem: 208

Thực hiện Văn bản số 105/UBND-XDCB ngày 16/1/2018 củaUBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL.285 đoạn Đại Lai – Ngụ, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ban QLDA - XDGT Bắc Ninh tiến hành mở thầu ĐXKT gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp đường TL.285 đoạn Đại Lai – Ngụ, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh Lễ mở thầu

Đến thời điểm đóng thầu có 03 đơn vị nộp HSDT là: Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông Miền Bắc; Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng giao thông Bắc Ninh và Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Tây Long; Công ty tư vấn và XD Thành Sen.

Đúng 09 giờ 00 ngày 1/3/2017, Trước sự chứng kiến của tổ chuyên gia và các nhà thầu Ban QLDA XDGT Bắc Ninh đã công bố các Quyết định, văn bản liên quan, tuyên bố tiến hành mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật và niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính của 03 nhà thầu nêu trên. Các thông tin chủ yếu của các nhà thầu được ghi trong biên bản mở thầu dưới sự chứng kiến của các bên liên quan theo đúng quy định của luật đấu thầu. Lễ mở thầu kết thúc vào hồi 9h30 cùng ngày, các bên liên quan đồng ý ký vào biên bản và không có thắc mắc hay ý kiến khiếu nại nào.

Phan Đăng Hùng
Nguồn: Ban QLDA XDGT

Thống kê truy cập

Online : 5805
Đã truy cập : 138015919