Kết quả thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Thanh tra Sở

28/01/2019 17:50 Số lượt xem: 156

Thực hiện Quyết định số 1086/QĐ-SGTVT ngày 11/12/2017 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, Trong năm 2018, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã triển khai hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

Kiểm tra thực tế hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều kế hoạch như: Kế hoạch tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm nhằm bảo đảo TTATGT dịp trước, trong, sau Tết, dịp lễ hội xuân 2018; Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; Kế hoạch tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5; chủ trì thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành, kiểm tra TTATGT đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch giải tỏa, xử lý vi phạm về hành lang, vỉa hè, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Kế hoạch phối hợp liên các đội thanh tra nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về TTATGT trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thanh tra 01 đơn vị đào tạo cấp giấy phép lái xe; Kế hoạch kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh…

Ngoài việc triển khai các kế hoạch phối hợp, Thanh tra Sở thường xuyên chỉ đạo các đội thanh tra tăng cường thanh tra, kiểm tra trên các địa bàn quản lý; duy trì thường xuyên hoạt động của Trạm KTTTX lưu động và việc kiểm soát tải trọng xe bằng cân xách tay; cử cán bộ, thanh tra viên tham gia giám sát các kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe, các kỳ thi cấp chứng chỉ…

Trong năm 2018, qua thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 840 trường hợp; Số tiền phạt tương ứng là 2.130.100.000đ; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề đối với 252 trường hợp vi phạm.

Ngoài công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng, ban, đơn vị tham mưu Sở Giao thông vận tải thực hiện có hiệu quả trong công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành…

Như vậy, trong năm 2018, Thanh tra Sở Giao thông vận tải đã triển khai thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt đồng thời đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, thời gian và hiệu quả trong quá trình thanh tra, kiểm tra.

Nguyễn Bá Công
Nguồn: Thanh tra Sở

Thống kê truy cập

Online : 5739
Đã truy cập : 138015150