Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 3 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

28/02/2024 08:24 Số lượt xem: 465
KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ 
THÁNG 03 NĂM 2024
Số
TT
Cơ sở
 đào tạo
Địa
điểm
sát
hạch
Dự kiến Số lượng thí sinh Sát hạch
 ngày
Hạng
 
B11
Hạng

 B11SS
Hạng

B2
Hạng
 
C
Hạng

 D,E
Hạng

FC
1 Trung tâm
GDNN-
ĐT&SHLX
Bắc Ninh
Trung tâm
sát hạch
lái xe
Bắc Hà
20   55       75 04/03/2024
2 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm
sát hạch
lái xe
Đông Đô
50   100 48 40 16 254 05/03/2024
3 Trường TC Thuận Thành Trung tâm
sát hạch
lái  xe
CGĐB Thuận Thành
    100 32     132 07/03/2024
4 Trường TC Âu Lạc Trung tâm
sát hạch
lái xe
Âu Lạc
    100 80     180 08/03/2024
5 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm
sát hạch
lái xe
Bắc Hà
350   300 56     706 12/03/2024
6 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm
sát hạch
lái xe
Đông Đô
150   100 48 40   338 14/03/2024
7 Trường TC Âu Lạc Trung tâm
sát hạch
lái xe
Âu Lạc
100   295     24 419 17/03/2024
8 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm
sát hạch
lái xe
Bắc Hà
350   250 64     664 18/03/2024
9 Trường TC Thuận Thành Trung tâm
sát hạch
lái  xe
CGĐB Thuận Thành
100   195 48     343 22/03/2024
10 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm
sát hạch
lái xe
Bắc Hà
            TL 23/03/2024
11 Trường TC Âu Lạc Trung tâm
sát hạch
lái xe
Âu Lạc
200   100 72       26/03/2024
12 Trung tâm ĐT&SHLX Bắc Hà Trung tâm
sát hạch
lái xe
Bắc Hà
200   340 56     596 28/03/2024
13 Trung tâm
DN&SHLX Đông Đô
Trung tâm
sát hạch
lái xe
Đông Đô
100   150 48 20 16 334 29/03/2024
Trường TC Âu Lạc         40   40
14 Trung tâm ĐT&DN lái xe T07-BCA Trung tâm
sát hạch
lái  xe
CGĐB Thuận Thành
      96     96 30/03/2024

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ 
THÁNG 03 NĂM 2024
Số TT Cơ sở đào tạo Hạng GPLX Dự kiến số
lượng thí sinh
Ngày sát hạch
1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 02/03/2024
2 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 03/03/2024
3 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 350 10/03/2024
4 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 10/03/2024
5 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 16/03/2024
6 Trường Trung cấp Thuận Thành A1 350 17/03/2024
7 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 350 17/03/2024
8 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 17/03/2024
9 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 350 24/03/2024
10 Trung tâm GDNN-ĐT&SHLX Bắc Ninh A1 300 24/03/2024
11 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 24/03/2024
12 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1/A2 350/50 30/03/2024
13 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1/A2 350/50 30/03/2024
14 Trung tâm dạy nghề và SHLX Đông Đô A1/A2 300/50 31/03/2024
15 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Hà A1 350 31/03/2024
16 Trường TC Âu Lạc A1/A2 300/50 31/03/2024
17 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô Minh Khang A1 350 31/03/2024

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Online : 6814
Đã truy cập : 138014264