Kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tháng 10 năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

20/09/2017 15:50 Số lượt xem: 245

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX Ô TÔ

THÁNG 10 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Địa điểm sát hạch

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

Hạng B

Hạng C

Hạng D,E

Hạng FC

1

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

80

 

 

280

04/10

2

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

43

 

43

06/10

3

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

140

80

 

 

220

07/10

4

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

150

 

 

 

150

08/10

5

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

70

 

 

 

70

08/10

6

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

150

 

 

 

150

10/10

7

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

240

72

 

 

312

11/10

8

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

79

 

79

12/10

9

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

140

96

 

 

236

13/10

10

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

130

 

 

 

130

17/10

11

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

130

80

 

16

226

20/10

12

Trung tâm dạy nghề lái xe  Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

82

 

 

82

21/10

13

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

230

 

29

16

275

21/10

14

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

 

 

16

 

16

21/10

15

Trường TCN Thuận Thành

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

200

32

 

 

232

24/10

16

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

160

72

 

 

232

25/10

17

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

190

 

 

 

190

28/10

18

Trường TCN Âu Lạc

Trung tâm sát hạch lái xe Âu Lạc

174

96

 

 

270

29/10

19

Trung tâm đào tạo và dạy nghề lái xe T36

Trung tâm sát hạch lái xe CGĐB Thuận Thành

 

96

 

 

96

30/10

 

 

KẾ HOẠCH SÁT HẠCH CẤP GPLX MÔ TÔ

THÁNG 10 NĂM 2017

Số TT

Cơ sở đào tạo

Hạng GPLX

Dự kiến Số lượng thí sinh

Ngày sát hạch

1

Trung tâm đào tạo và SHLX Bắc Hà

A1 | A2

150 | 50

07/10

2

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

08/10

3

Trường TCN Thuận Thành

A1

200

14/10

4

Trung tâm DN&SHLX Đông Đô

A1 | A2

200 | 30

15/10

5

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

200

15/10

6

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

22/10

7

Trung tâm đào tạo lái xe CGĐB Bắc Ninh

A1

300

29/10

 

 

Nguồn: Quản lý vận tải, phương tiện và người lái

Thống kê truy cập

Online : 5655
Đã truy cập : 138013236