Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát các dự án đầu tư xây dựng do Ban QLDA XDGT Bắc Ninh thực hiện.

25/09/2017 10:04 Số lượt xem: 304

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017. Ngày 19/9/2017 Tổ khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát các dự án ĐTXD công trình do Ban QLDA XDGT thực hiện. Thành phần đoàn gồm có 6 thành viên, do đồng chí Nguyễn Huy Chiến – Phó trưởng ban KT-NS HĐND tỉnh làm tổ trưởng. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban KT-NS; Ban pháp chế; Phòng tổng hợp và Văn phòng HDND tỉnh.

Các dự án Tổ khảo sát HĐND tỉnh tiến hành khảo sát gồm:

  1. Dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp đường  ĐT.286 đoạn từ Km2+800 đến Km4+ 460, thành phố Bắc Ninh.
  2. Dự án ĐTXD cải tạo nâng cấp đường  ĐT.286 đoạn từ Km4+460 đến Km5+ 922, thuộc thành phố Bắc Ninh và huyện Yên Phong
  3. Dự án ĐTXD nút giao liên thông nối QL.18 với KCN Yên Phong, địa phận huyện Yên Phong.
  4. Dự án ĐTXD đường Gom bên trái tuyến QL.18, địa phận thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ.

Tổ khảo sát HĐND tỉnh khảo sát tại dự án nút giao KCN Yên Phong với QL.18

Đoàn đã tiến hành khảo sát tại hiện trường các dự án và nghe Chủ đầu tư báo cáo về tiến độ thực hiện cũng như các vướng mắc của từng dự án. Sau khi khảo sát hiện trường, thay mặt cho Tổ khảo sát, đồng chí Nguyễn Huy Chiến đánh giá rất cao sự cố gắng, nỗ lực của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các dự án.

Về các kiến nghị của Chủ đầu tư, Tổ khảo sát ghi nhận và chuyển cho thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan xem xét và giải quyết.

Tổ khảo sát HĐND tỉnh làm việc với Ban QLDA XDGT

Hy vọng rằng cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ đầu tư, sự cố gắng tích cực của các Nhà thầu thi công xây dựng và sự quan tâm sâu sát của HĐND tỉnh và các cơ qun liên quan, các công trình sẽ về đích đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh./. 

 

Nguyễn Hữu Quang
Nguồn: Ban QLDA XDGT Bắc Ninh

Thống kê truy cập

Online : 5867
Đã truy cập : 138013741