Hội nghị tổng kết “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2018-2023.

23/11/2023 09:34 Số lượt xem: 249

Ngày 21 tháng 11 năm 2023, Ban ATGT tỉnh và Hội CCB tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2023 và ký Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “ Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023- 2028. Dự  hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh; Đồng chí Đào Anh Dũng, Chủ tịch HCCB tỉnh; lãnh đạo và chuyên viênVăn phòng Ban ATGT tỉnh; cán bộ Hội cựu chiến binh tỉnh; Chủ tịch Hội CCB 8 huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Qua 5 năm triển khai Cuộc vận động, các cấp HCC tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức về luật giao thông và ý thức chấp hành giao thông của cán bộ, hội viên CCB và người dân. Trong 5 năm, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã vận động hội viên tham gia sửa chữa, nâng cấp 11 km đường giao thông nông thôn, 60 cầu cống các loại; hiến 5.552 m2 đất, hỗ trợ 9,79 tỷ đồng, 80.000 ngày công và 900 m3 đất làm đường giao thông nông thôn; phối hợp với Ban ATGT các cấp tổ chức tập huấn về ATGT cho hơn  5.000 lượt người; duy trì nhiều mô hình về ATGT, như: “Cổng trường ATGT” ở thành phố Bắc Ninh, huyện Lương Tài, thị xã Quế Võ và Thuận Thành; “Đoạn đường CCB tự quản” ở thành phố Bắc Ninh, thành phố Từ Sơn, huyện Lương Tài, Gia Bình; “Chi hội tự quản về ATGT gắn với trật tự đô thị” ở thành phố Bắc Ninh, thị xã Quế Võ, Thuận Thành, huyện Gia Bình và Yên Phong; “Đội tình nguyện hướng dẫn ATGT” ở huyện Gia Bình, Lương Tài; Đoạn đường “An toàn, văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp” ở thị xã Thuận Thành, huyện Gia Bình; “Đoạn đường CCB thắp sáng đường quê”  ở thị xã Quế Võ, Thuận Thành; “Khu phố ATGT” ở thành phố Bắc Ninh…

Hội nghị thông qua chương trình ký kết giữa Ban ATGT và Hội Cựu chiến binh tỉnh thực hiện Cuộc vận động “CCB tỉnh Bắc Ninh tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” giai đoạn 2023-2028. Có 4 nội dung chính, gồm: Công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, tuyên truyền viên, công tác viên của Hội CCB các cấp; vận động Cựu chiến binh, Cựu quân nhân và nhân dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng giao thông; tiếp tục xây dựng, phát triển và duy trì hoạt động các mô hình đã và đang thực hiện có hiệu quả; phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các trường học trên địa bàn để giáo dục đoàn viên, thanh niên và các cháu học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Đây là hoạt động cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong việc thực hiện Cuộc vận động "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông".

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh và Đ/c Đào Anh Dũng, Chủ tịch HCCB tỉnh ký chương trình phối hợp

Nhân dịp này,  8 tập thể và 3 cá nhân đã được Ban ATGT tỉnh, Hội CCB tỉnh khen thưởng

Tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

 

Trương Thị Hằng
Nguồn: Văn phòng Ban ATGT tỉnh

Thống kê truy cập

Online : 7381
Đã truy cập : 132379889