Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

30/06/2020 08:33 Số lượt xem: 69

Ngày 26/6/2020, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đặng Đình Tính, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể 143 các đồng chí đảng viên của toàn Đảng bộ đã có mặt đông đủ.

Đ/c Nguyễn Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đặng Đình Tính - Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh truyền đạt các tổng thể các nội dung bao gồm 01 Nghị quyết, 03 Chỉ thị và 02 Kết luận. Cụ thể: Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị “Về chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”; Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư”; Kết luận số 70/KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.

Đ/c Đặng Đình Tính - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Qua công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền đã giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Từ đó sẽ tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp như đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh tầm quan trọng của các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận trên. Đồng chí yêu cầu Bí thư các Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Chi bộ mình đảm bảo các yêu cầu: Triển khai thực hiện Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp. Trên cơ sở các nội dung đã được tiếp thu tại Hội nghị, các Chi bộ cần vận dụng sáng tạo để xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi Chi bộ mình, đồng thời cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những việc trước mắt, những việc lâu dài để từ đó có giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao; có lộ trình cụ thể cho từng việc. Cần nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Bên cạnh quá trình tổ chức triển khai và thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ việc tổ chức học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện ở mỗi Chi bộ.

Với tinh thần tập trung và trách nhiệm, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

 

ĐTS
Nguồn: Văn phòng Đảng ủy

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 21299
Đã truy cập : 48194419