Công đoàn ngành Giao thông vận tải Bắc Ninh tăng cường triển khai thực hiện Bộ tiêu chí “An toàn giao thông”

28/08/2023 08:46 Số lượt xem: 322

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”, hướng tới thực hiện tốt Tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Tháng 9). Công đoàn ngành GTVT Bắc Ninh đã tăng cường triển khai và thực hiện Bộ tiêu chí “An toàn giao thông”


 

Phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Bộ tiêu chí An toàn giao thông với mục tiêu nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tham gia giao thông; tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hình thành đặc trưng “Văn hoá giao thông” của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giao thông vận tải đã phối hợp với các Phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch, triển khai, hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, doanh nghiệp đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền giáo dục; Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xem đây là một trong các tiêu chí để xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các sáng kiến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông góp phần xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Cũng trong dịp này, Công đoàn Ngành đã đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tôn vinh, khen thưởng 01 cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2018 - 2023.

 

Vương Thùy Trang
Nguồn: Công đoàn ngành

Thống kê truy cập

Online : 7241
Đã truy cập : 138905016