Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng

18/10/2017 11:45 Số lượt xem: 187

Ngày 06/10/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 101/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng

Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 101/NQ-CP, theo đó:

- Bãi bỏ “bản sao giấy phép xây dựng đã được cấp” trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo tại Điều 12 Thông tư 15/2016/TT-BXD; 

- Bổ sung thông tin về số, ngày cấp giấy phép xây dựng vào mục 3.6 tại Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng - Phụ lục 1 Thông tư 15 đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa;

- Bãi bỏ yêu cầu cung cấp bản sao photocopy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế các bộ môn tại Phụ lục 3 Thông tư 15.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định về việc đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Nghị quyết 101/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 06/10/2017. (Tải về tại đây)

 

Trần Mạnh Cường
Nguồn: Phòng Quản lý KCHTGT

Thống kê truy cập

Online : 5962
Đã truy cập : 138021101