Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh tổ chức Hội nghị truyền hình trực tiếp triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”

21/03/2023 09:52 Số lượt xem: 477

Sáng ngày 17/3, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh (Sở GTVT) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”. Hội nghị được tiếp sóng trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Ninh.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Công văn số 418-CV/ĐUK ngày 14/3/2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức triển khai hội nghị tại 06 điểm cầu đảm bảo các nội dung của Nghị quyết được phổ biến, quán triệt đến toàn thể đảng viên và Ủy viên Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể chưa là đảng viên và các đồng chí đã học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong toàn Đảng bộ. Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Ân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

 Nghị quyết số 87 của Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành ngày 15/3/2023 về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung quán triệt nhấn mạnh mục tiêu: Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; Thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, hình thành đặc trưng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc. Nghị quyết đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu: Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp xây dựng “Tỉnh ATGT”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và triển khai bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh- Kinh Bắc; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; Tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự ATGT.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng “Tỉnh ATGT” quy định cụ thể các nhiệm vụ, chỉ tiêu, trách nhiệm và thời gian thực hiện. Trong tháng 3/2023 sẽ ban hành bộ quy tắc “văn hóa giao thông Bắc Ninh” và tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn tỉnh nhằm tạo phong trào hưởng ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội; Tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua trong toàn ngành giáo dục; xây dựng, nduy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả về ATGT tại trường học; Ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT đối với 100% doanh nghiệp, cán bộ, lao động và nhân dân trong khu, cụm công nghiệp làng nghề. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cấp, lắp đặt thêm các điểm camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông thông qua camera (phạt nguội); Xây dựng hệ thống bản đồ số trong công tác tổ chức điều hành giao thông; Thành lập Tổ thường trực xây dựng tỉnh “Tỉnh ATGT” từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã để triển khai thực hiện.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ân, UVBTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã phát biểu, quán triệt, xác định đây là một nhiệm vụ chính trị to lớn của tỉnh nói chung và của ngành nói riêng. Yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện phổ biến, quán triệt toàn văn nội dung của Nghị quyết đến toàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân nơi cư trú. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc cần triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, góp phần thực hiện thành công mô hình “Tỉnh an toàn giao thông”.

DTS
Nguồn: Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Online : 5900
Đã truy cập : 138015885