Các địa chỉ cần liên hệ

22/08/2023 14:50 Số lượt xem: 54647

  DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ VÀ LÃNH ĐẠO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Số ĐT đường dây nóng của Sở GTVT:

Giám đốc Sở:  0966 168 666 ; 

Hành chính:    02223 822 416;

             Stt             

             Họ và Tên             

             Chức vụ             

             Điện thoại

cơ quan             

             Điện thoại di động cá nhân             

             Lãnh đạo Sở              

             1             

             Nguyễn Minh Hiếu             

             Giám đốc Sở              

             0222 3500777             

             0966168666             

             2             

             Nguyễn Quốc Ân             

             Phó Giám đốc Sở             

                           

             0912026470             

             3             

             Ngô Đức Thành             

             Phó Giám đốc Sở             

             

0912394918

Văn phòng Sở 

1

Nguyễn Thế Nhân

Chánh Văn phòng

 

0985107858

2

Vương Thị Hồng Thanh

Phó Chánh Văn phòng

 

0949868805

3

Đỗ Thanh Sơn

Chuyên viên

 

0911119444

Phòng Kế hoạch Tài chính - An toàn giao thông 

1

Nguyễn Hữu Tuấn

Trưởng phòng

 

0912905578

2

Dương Thị Thuý

Chuyên viên

 

0978198688

3

Lê Văn Trường

Chuyên viên

 

0904345989

Phòng Quản lý Chất lượng Công trình giao thông

1

Nguyễn Văn Thanh

Phó Trưởng phòng

phụ trách

 

0916219568

2

Đào Xuân Bách

Chuyên viên

 

0972588157

3

Lê Xuân Lộc

Chuyên viên

 

0949301109

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông 

1

Trần mạnh Cường

Trưởng phòng

0979705387

2

Lê Ngọc Dũng

Phó trưởng phòng

 

0962280886

3

Nguyễn Đức Thuận

Chuyên viên

 

0919120284

4

Trần Đức Dũng

Chuyên viên

 

0982863999

5

Quách Văn Thắng

Chuyên viên

  0975056233

Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và Người lái 

1

Tống Ngọc Đông

Trưởng phòng

0913975158

2

Nguyễn Văn Thăng

Phó trưởng phòng

 

0945382566

3

Nguyễn Minh Tiến

Phó Trưởng phòng

 

0912225937

4

Nghiêm Đình Học

Chuyên viên

 

0918686356

5

Đỗ Tuấn Dũng

Chuyên viên

 

0986419991

6

Lê Ngọc Đạm

Chuyên viên

 

0982845786

7

Nguyễn Hữu Vượng

Chuyên viên

 

0912127979

8

Nguyễn Hoàng Định

Chuyên viên

0985346463

Thanh tra Sở 

 1

Nguyễn Khắc Nam

Phó Chánh Thanh tra

phụ trách

 

0904222282

 2

Nguyễn Hữu Long

Phó Chánh Thanh tra

 

0987165666

 3

Nguyễn Bá Công

Đội trưởng

 

0912966948

 4

Nguyễn Văn Minh

Đội trưởng

 

0915554388

 5

Nguyễn Việt Phương

Đội trưởng

 

0912833938

 6

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Đội trưởng

 

0904000818

 7

Nguyễn Văn Công

Phó Đội trưởng

 

0915556559

 8

Cáp Trọng Hợi

Thanh tra viên

 

0913259922

TT Đăng kiểm phương tiện GTVT 

1

Phạm Thanh Phương

Giám đốc Trung tâm

 

0913260965

2

Nguyễn Quốc Đại

Phó Giám đốc TT

 

0886242655

3

Nguyễn Thành Sơn

Phó Giám đốc TT

 

0982341515

4

Ngô Quang Tuân

Phó Giám đốc TT

 

0868816595

Trung tâm GDNN Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Ninh 

1

Dương Đình Hải

Giám đốc TT

 

0914816999

2

Trương Khắc Hiển

Phó Giám đốc TT

 

0913429338

Ban Quản lý dự án - XDGT 

1

Nguyễn Anh Đức

Giám đốc

0222 3508368

0986234866

2

Phạm Văn Minh

Phó Giám đốc

0222 3508188

0912366987

3

Nguyễn Hữu Quang

Phó Giám đốc

 

0949230888

4

Kim Trung Kiên

Phó Giám đốc

 

0977213213

Ban Quản lý các Bến xe khách Bắc Ninh 

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Giám đốc

 

0915278763

Trung tâm Điều hành và Giám sát giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh 

1

Trịnh Duy Tuấn

Giám đốc

 

0988090722

2

Bạch Minh Cường

Phó Giám đốc

 

0913996368

Ban ATGT Tỉnh 

 1

Nguyễn Thanh Phương

Chánh Văn phòng 

 

0912347726