Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh

Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh nghiêm túc triển khai thực hiện công tác tăng cường quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.