Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 294
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 152/QĐ-SCT Quyết định thành lập tổ tự kiểm tra tài chính, kế toán Sở Công Thương Chương trình, Dự án 30/11/2023
2 1489/SCT-VP Công văn đề nghị thiết kế không gian trưng bày của Dự án Chương trình, Dự án 28/11/2023
3 1486/BC-SCT Báo cáo công tác đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2023 Chương trình, Dự án 24/11/2023
4 149/QĐ-SCT Quyết định chuyển xếp lại bậc lương thường xuyên đối với viên chức - Nguyễn Bá Tuấn Chương trình, Dự án 20/11/2023
5 1456/BC-SCT Báo cáo công tác CCHC năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Chương trình, Dự án 20/11/2023
6 1445/SCT-QLNL Yêu cầu đảm bảo kỹ thuật an toàn điện đối với hoạt động phân phối điện, bán buôn, bán lẻ điện; khách hàng sử dụng điện (sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ, chợ, siêu thị,…) trên địa bàn tỉnh Chương trình, Dự án 17/11/2023
7 1437/BC-SCT Báo cáo công tác tuyên truyền CCHC năm 2023 Chương trình, Dự án 16/11/2023
8 146/QĐ-SCT QĐ công nhận kết quả, xếp loại chất lượng CCVC năm 2023 Chương trình, Dự án 15/11/2023
9 147/QĐ-SCT Quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và giấy khen của GĐ Sở Công Thương năm 2023 Chương trình, Dự án 15/11/2023
10 145/QĐ-SCT Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến năm 2023 Chương trình, Dự án 15/11/2023
11 1415/SCT-VP Thông báo điều chỉnh các khoản chi theo nội dung công việc năm 2023 (Văn phòng Sở) Chương trình, Dự án 14/11/2023
12 1407/TTr-SCT Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chương trình, Dự án 13/11/2023
13 143/QĐ-SCT QĐ về việc giao bổ sung kinh phí năm 2023 (Kp thực hiện cải cách tiền lương) Chương trình, Dự án 10/11/2023
14 1389/SCT-VP Xin ý kiến chấp hành quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng Chương trình, Dự án 09/11/2023
15 1383/BC-SCT Báo cáo thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025 Chương trình, Dự án 08/11/2023
16 1380/SCT-QLTM Đề nghị phối hợp thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình Chương trình, Dự án 08/11/2023
17 141/QĐ-SCT Quyết định cử công chức tham dự Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương Chương trình, Dự án 06/11/2023
18 1366/SCT-VP Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2023 Chương trình, Dự án 06/11/2023
19 139/QĐ-SCT QĐ phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát địa chất Dự án Chương trình, Dự án 03/11/2023
20 1358/SCT-VP V/v xét công nhận cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh năm 2023 Chương trình, Dự án 03/11/2023
Trang 1/15|<<123456>>|