Khởi động Chương trình "Khởi nghiệp về thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh năm 2023"

09/09/2023 15:54 Số lượt xem: 273

Với sứ mệnh truyền cảm hứng, tạo cơ hội và khích lệ các bạn trẻ khám phá, chinh phục “đấu trường” thương mại điện tử (TMĐT), Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức Chương trình "Khởi nghiệp về thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh – BACNINH  ECOM STARUP 2023"...

Với sứ mệnh truyền cảm hứng, tạo cơ hội và khích lệ các bạn trẻ khám phá, chinh phục “đấu trường” thương mại điện tử (TMĐT), Sở Công Thương Bắc Ninh tổ chức Chương trình "Khởi nghiệp về thương mại điện tử tỉnh Bắc Ninh – BACNINH  ECOM STARUP 2023"