Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 10659
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 74/ttr-tthđnd20 TỜ TRÌNH Đề nghị cho phép đoàn đại biểu HĐND huyện đi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động HĐND ngoài tỉnh VX 22/11/2023
2 394/bc-ubnd BÁO CÁO Kết quả đánh giá, chấm điểm UBND huyện Yên Phong và công nhận UBND các xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh năm 2023 VX 22/11/2023
3 4718/qđ-ubnd QĐ Về việc công nhận UBND các xã, thị trấn trong sạch, vững mạnh năm 2023 VX 22/11/2023
4 1937/ttr-ubnd Tờ trình Đề nghị phê duyệt Đề án Tờ trình vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp (tạm thời) của Trung tâm Hành chính công huyện Yên Phong VX 22/11/2023
5 1951/ubnd-tckh V/v tham gia ý kiến dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh” (lần 4). VX 21/11/2023
6 1948/ubnd-nn V/v tham gia ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu Cầu Tây - Đại Chu, huyện Yên Phong KGVX 21/11/2023
7 62/bc-tthđnd20 BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI Phản ánh tới kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện, HĐND tỉnh VX 21/11/2023
8 1924/ubnd-nn V/v đề nghị cấp phép thi công lắp đặt đường ống bơm cát san nền dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Yên Trung – Đông Tiến, huyện Yên Phong VX 21/11/2023
9 1934/ubnd-tnmt V/v Giao nhiệm vụ mua xe gom rác đẩy tay để phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt VX 21/11/2023
10 1947/pc-btc PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC GIẢI CHẠY “KHỎE ĐỂ LẬP NGHIỆP VÀ GIỮ NƯỚC” HUYỆN YÊN PHONG LẦN THỨ II - NĂM 2023 VX 21/11/2023
11 4719/qđ-ubnd Quyết định phê chuẩn Kết quả bầu PCT UBND xã Đông Phong Nội chính 21/11/2023
12 392/bc-ubnd BÁO CÁO Về việc công tác chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024 TNMT 21/11/2023
13 4717/qđ-ubnd Quyết định Vv giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Xuân trú tại thôn Lạc Trung, xã Dũng Liệt TNMT 20/11/2023
14 4706/qđ-ubnd QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 Cho Phòng Tài nguyên & môi trường huyện Yên Phong để thanh toán công tác vận chuyển, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt tại lò đốt khu vực bãi rác cũ Nghiêm Xá - Thị Trấn Chờ (Đợt 03/2023) VX 20/11/2023
15 08/qđ-bktxh QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư công nguồn vốn ngân sách cấp xã, giai đoạn 2021-2025 VX 20/11/2023
16 1925/ttr-ubnd TỜ TRÌNH V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí năm 2024 VX 20/11/2023
17 1945/ubnd-tp Công văn ý kiến đánh giá việc khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông VX 20/11/2023
18 1941/ubnd-tnmt V.v thực hiện thống kê đất đai cấp xã, cấp huyện và chỉnh lý bản đồ kết quả điều tra năm 2023 và chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2024 huyện Yên Phong. TNMT 20/11/2023
19 4711/qđ-ubnd Quyết định thu hồi hủy bỏ Giấy khai sinh của Nguyễn Thị Yến xã Tam Đa VX 20/11/2023
20 60/bc-bktxh BÁO CÁO Giám sát về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện VX 20/11/2023
Trang 1/533|<<123456>>|