Thống kê truy cập

Online : 4737
Đã truy cập : 119699242

Thông báo về việc đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ Hanpo Vina"

22/09/2023 14:02 Số lượt xem: 178

          Ngày 21/9/2023, phòng Tài nguyên&Môi trường huyện ban hành văn bản số 212/CV-TNMT về việc  đăng tải công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án “Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp phụ trợ Hanpo Vina.

Sơn - Dũng