Thống kê truy cập

Online : 10612
Đã truy cập : 132468164

Sáng ngày 4/3, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quán triệt, triển khai Đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Thông tin thời sự Quý I năm 2024 tới các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Các đồng chí Báo cáo viên, Giảng viên, Giảng viên kiêm nhiệm huyện; Lãnh đạo phụ trách công tác tư tưởng, Tuyên giáo Đảng bộ Công an; Quân sự; Y tế huyện; Các đồng chí Trưởng, Phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn; Thành viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, tuyên truyền viên nòng cốt các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.