Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

11/04/2016 13:37 Số lượt xem: 8494

1. Bí thư Huyện Ủy

Đồng chí: Nguyễn Tiến Tài

 TUV, Bí thư Huyện Ủy

Thư điện tử: nttai.td@bacninh.gov.vn

 

2. Phó Bí thư TT Huyện ủy


 

Đồng chí: Nguyễn Đương Bắc

  Phó Bí thư TT Huyện Ủy

Thư điện tử: ndbac.td@bacninh.gov.vn

 

 

3. Phó Bí thư Huyện ủy

Đồng chí: Nguyễn Đại Đồng

  Phó Bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện

Thư điện tử: nddong.td@bacninh.gov.vn